Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuálny zoznam kňazov

 

Zoznam Kňazov- Aktuálny

 

Adam  Anton,PhD., prof., doc., ThDr., ; * 26.08.1957  Prešov ; ord.: 12.06.1983

   Banská  Bystrica ; pôs.: Kňazský seminár Badín ;

   adr.: Hurbanova 7, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 048/415 3094

 

Adamkovič  Juraj, Ing.: * 23.05.1967 Topoľčany ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: RKFÚ  Banská Bystrica - Podlavice  ;

   adr.: Skubínska cesta 6, 974 09 Banská Bystrica-Podlavice  ; t.: 048/414 6393

 

Bajan  Jozef ; * 24.02.1971 Zlaté Moravce ; ord.: 15.06.1996

   pôs.: RKFÚ Nová Dedina

   adr.: 935 25 Nová Dedina  60,  t.: 036/638 9132

 image

Baláž  Jozef ;* 23.12.1967 Stará Ľubovňa ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Modrý Kameň ;

   adr.: 992 01 Modrý Kameň ; t.: 047/487 0262

 

Baláž  Michal, ThLic.; * 07.06.1984 Žiar nad Hronom ; ord.: 14.06.2008 Banská

   Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Svätý Anton ; 

   adr.: 969 72 Svätý Anton 457,  t.: 045/693 1102

 

Baláž  Miroslav ; * 23.03.1977 Brezno ; ord.: 16.06.2001 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ Donovaly

   adr.: 976 39 Donovaly ; t.: 048/419 9713 

  

Balga  Zoltán, ICLic. ; * 13.12.1985 ; ord.: 21.08.2010 Šahy ;

   pôs.: Praha ;

   adr.:

 

Baran  Karol, OFM Cap. ; *  / ord.: 29.06.2009 ;

   pôs.: RKFÚ Poniky ;

   adr.: Do Hája 9, 976 33 Poniky, t.: 048/419 3263 ; 0903/ 865 276

 

Barilla  Štefan ; * 26.12.1962 Spišská Sobota ; ord.: 24.05.1988 Siedlice – PL ;

   pôs.: RKFÚ Valča ;

   adr.: 038 35 Valča ; t.: 043/429 4129 

 

Bednár  Ján, Mons.: * 01.04.1954 Kurima ; ord.: 11.06.1978 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ Levice  ;

   adr.:  Svätého Michala  43,  934 01 Levice ,  t.: 036/631 2250

 

Benca  Juraj, SDB ; *   ; ord.: 22.05.1993 ;

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica-Sásová ;

   adr.: Tatranská 38 A, 974 11  Banská Bystrica, t.: 048/417 2509

 

Benčat  Jozef ; * 1990 Handlová ; ord. 18.06.2016 Banská Bystrica

   pôs.: RKFÚ  Hriňová

   adr.: Partizánska 1447, 962 05  Hriňová, t.: 045/549 7419

 

Benčík  Tibor . * 24.01.1972 Želiezovce ; ord.: 20.06.1998 Vác      

   pôs.: RKFÚ Demandice

   adr. :  935 85 Demandice  235  ;  t.: 036/ 749 3126  

 

Beregi  Vladimír, PhD., ThLic. ; * 08.12.1972 Košice ; ord.: 27.10.2007 Martin ;

   pôs.: Komunita Jána Krstiteľa – Sklené

   adr.: Sklené

 

Bernaciak  Jerzy,SCJ, ThDr. ; * 04.03.1959 Ciechanów – Pl ; ord.: 11.06.1988 

   Stadniky – Pl ; pôs. RKFÚ Turč. Teplice ;

   adr.: Slobody 61, 039 01 Turčianske Teplice ; t.: 043/492 2260

 

Bieľak  Štefan ; * 02.12.1958 Spišská Stará Ves ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Slaská ;

   adr.: 966 22 Slaská ; t.: 045/672 6812 

 

Brendza  Gabriel, ThDr., PhD ;* 10.02.1963 Stropkov ; ord.: 17.06.1989

   Banská Bystrica ; pôs.: RKFÚ Selce ;

   adr.: 976 11 Selce ; t.: 048/418 1109 

 

Brodňanský  Jozef, OSB, ThDr., PhD ; * 10.11.1968 Ružomberok ;

   ord.: 18.06.1994 Spišská Kapitula ; pôs.: Benediktíni – Sampor ;   

   adr.: Dom sv. Benedikta, Sampor

  

Brutovský   Boris; * 27.04.1983 Zvolen ; ord.: 23.06.2007 Banská Bystrica ;

   pôs.: Kat. gymnázium Štefana Mojzesa, Banská Bystrica ;

   adr.: Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 048/415 3085

 

Bublinec  Marián, PhD., ThDr. ; * 31.03.1966 Bratislava ; ord.: 26.08.1990 Vyhne ;

   pôs.: RKFÚ Krupina ;

   adr.: 963 01 Krupina, Bočkayho 8,  ; t.: 045/552 1188 

 

Bujdoš  Radoslav; * 25.08.1980 Stropkov ; ord.: 18.06.2005 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica - Belveder + Riečka

   adr.: Hospic B. M.  Belveder, Banská Bystrica

 

Bysiek Szczepan  Boguslaw, SCJ; * 22.09.1980 PL; ord.: 06.06.2006 PL;

   pôs. RKFÚ Horná Štubňa ;

   adr.: 038 46 Horná Štubňa 233 ; t.: 043/492 7087;

 

Buzák  Ján; * 04.05.1960 Detva ; ord.: 17.06.1984 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Vígľašská Huta – Kalinka ;

   adr.: 962 26 Vígľašská Huta – Kalinka ; t.: 045/539 3392

 

Caban  Jozef; * 31.12.1955 Brezno ; ord.: 15.06.1980 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Lehota pod Vtáčnikom

   adr.: Podhradská  2,  972 42 Lehota pod Vtáčnikom,  t.: 046/546 8000

 

Caban  Peter, PhD, doc., ThDr.; * 21.08.1978 Banská Bystrica ; ord.: 24.08.2002

   Banská Bystrica ; pôs.: Kňazský seminár - BB.-Badín + B.B. Kapitula

   adr.:  Banská 28, 976 32 Badín ; t.: 048/418 2602

 

Cebo  Ondrej; * 06.11.1959 Trenčín ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ  Partizánske-šimonovany ; ;

   adr.:  058 03 Partizánske 3, Šimonovnianska  62 ; t.: 038/749 3028

 

Cempura  Józef Mikolaj, SCJ ; *  / o. /

   pôs.: DS - Dolná Štubňa ;

   adr.: 038 46 Horná Štubňa 233 ; t.: 043/492 7087 ;

 

Cerovský  Jozef ; * 20.03.1977 Detva ; ord.: 22.06.2002 Krupina ;

   pôs.: RKFÚ Ladomerská Vieska;

   adr.: 965 01  Ladomerská Vieska ; t.: 045/672 7062 

 

Cerovský  Pavel ;* 07.01.1982 Detva ; ord.: 20.06.2009 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ Zvolenská Slatina ;

   adr.: 962 01 Zvolenská Slatina ;  t.: 045/539 4218

  

Colotka  Róbert, PaedDr.; * 19.05.1970 Veľký Krtíš ; ord.: 16.06.2001 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ Kremnica ;

   adr.: Štefánikovo nám. 3/5, 976 01 Kremnica ; t.: 045/674 2423

 

Černák  Oliver ;  * 31.12.1980 Žiar n. Hronom ;  ord.: 23.06.2007 B. Bystrica ;

   pôs.: RKFU Bzenica ;

   adr.: 966 01  Bzenica, t.: 045/ 676 9183

 

Čunderlík  Štefan ; * 11.11.1980 Zvolen ; ord.: 20.06.2009 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ Nedožery-Brezany ;

   adr.: Hviezdoslavova  95, 972 12 Nedožery-Brezany, t.: 046/548 5182

 

Dado  Martin ; * 31.01.1977 Krupina ; ord.: 22.06.2002 Krupina ;

   pôs.: BÚ Banská Bystrica ;

   adr.: Nám SNP  19, 974 01 Banská Bystrica, t.: 048/412 5726

 

Darmo  Andrej, Th D., ThLic.  ; *12.02.1977 Piešťany ; ord.:19.06.2001 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ Trnavá Hora ;

   adr.: 966 11 Trnavá Hora  ; t.: 045677 5166 

  

Deset  Ladislav ; * 06.06.1951 Nitra ; ord.: 04.09.1982 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ Dolné Plachtince

   adr.: 991 24 Dolné Plachtince  177,  t.: 047/483 0164

 

Dobos  Peter, Mons. ; * 27.06.1951 Balog nad Ipľom ; ord.: 08.06.1974 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ Nenince

   adr.: Osadná 22, 991 26 Nenince,  t..: 047/487 8181

 

Dołgopoły  Ján ;  * 08.01.1966 Milejszyce (PL) ; ord.: 08.05.1993 Warszawa ;

   pôs. : RKFÚ Kremnické Bane ;

   adr.: 967 01 Kremnické Bane  73, t.: 045/675 5146

 

Dolný  Ján, OSB, S.T.D.; *  ; ord.: 21.06.2008 ;

   pôs.: DS - Mnísi z rehole sv. Benedika ;

   adr.: Kláštor Premenenia Pána, Sampor 50, 962 31 Sliač, t.: 0903/982 470;

  0915  800 124;     

 

Dubina  Ján, SL.D, Mons.* 08.01.1980  Partizánske ; ord.: 19.06.2004  Banská Bystrica

   pôs.: Rím - Vatikán

   adr.:

 

Dzurjovčin  Rastislav ; *  ; ord.: 16.07.2000;

   pôs.: OZ Dobrý Pastier -  Kláštor pod Zbievom

    adr.: 038 43, Kláštor pod Znievom, t.: 043/493 3146

 

 Ďubek  Filip  Pavol, OP ; * 17.07.1971 Oravská Polhora  ; ord.: 10.06.2006

    Košice ;  pôs.: RKFÚ Zvolen-Západ

    adr.: Novozámocká  73, 960 01 Zvolen, t.: 045/524 0601

 

Ďuračka  Martin, ThLic ; * 21.11.1972 Bojnice ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: UPC  Š. Moysesa, B. Bystrica

   adr.:  UPC  Š. Moysesa, B. Bystrica

 

Ďurdík  Norbert ; * 17.08.1974 Partizánske ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Štefultov ;

   adr.:  Štefana Moysesa  2,  969 03 Štefultov,  t.: 045/692 1868

 

Eliáš  Anton ; * 07.06.1973 Partizánske ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs. RKFÚ  Bojnice ;

   adr. Sládkovičova 8, 972 01 Bojnice ; t.: 046/543 9641

 

Farkaš  Vladimír, Mons., ThLic. ; * 05.11.1959 Snina ; ord.: 17.06.1984

   Banská Bystrica ; pôs.: RKFÚ Partizánske-mesto ;     

   adr. Nám SNP 949/20 , 958 01 Partizánske ; t.: 038/749 20 33

 

Felix  Martin ; * 16.08.1976 Zvolen ; ord.: 19.08.2000 Zvolen ;

   pôs. :  RKFÚ Levice-Rybníky ;

   adr.: Perecká  43, 934 05 Levice ; t.: 036631 6216 

 

Figur  Jozef ; *06.01.1958 Pruské ; ord.: 16.06.1985 Banská Bystrica ;

   pôs. RKFÚ Stožok ;

   adr. 962 12 Stožok ; t.: 045/546 7196

 

Fintor  Irenej  Maroš, OP, ThLic.; *1978 Krupina ; ord.: 10.06.2006 ;

   pôs.: RKFÚ Zvolen-Západ ;

   adr.: Novozámocká  73, 960 01 Zvolen ; 045/549 7565 ;

 

Flajžík  Ján ;  * 11.10.1964 Skalica ; ord.: 18.06.1988 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Žiar nad Hronom ;

   adr.:  Svätokrížske nám. 23, 965 01 Žiar n. Hronom ; t.: 045/673 3115

 

Flamík  Róbert, SDB ; * 11.06.1977  Skalica ;  ord.: 18.06.2006 ;

   pôs.; RKFÚ Partizánske – Šípok ;

   adr.: 958 03 Malé Uherce 116 ; t.: 038/740 2172 

        

Frindt  Ľudovít, ICLic., Ing. ; *15.12.1964 Martin ; ord.: 17.06.1995 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Banská Štiavnica ;

   adr. J. Palárika 7, 969 01 Banská Štiavnica ; t.: 045/692 2238 

 

Furek  Roman, ThLic.; * 10.05.1963 Bánovce nad Bebravou ;

   ord.: 15.06.1986 Banská Bystrica ; pôs. RKFÚ Kolačno ;

   adr.: 958 41 Kolačno ; t.: 038/748 6809

 

Gallik  Štefan, ICLic.; *  24.12.1955 Lendak ; ord.: 17.06.1980 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ  Hriňová ;

   adr. : 96205 Hriňová ; t.: 045/5497419 

 

Gálik  František, JUDr.; *  ; ord.: 08.06.1975 ;

    pôs.: Dobrý Pastier o. z. Kláštor pod Znievom ;

    adr.: Dobrý Passtier, o. z.  038 43 Kláštor pod Znievom

 

Geljen  Pavel, Ing. ; * 29.12.1956 Krupina ; ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Tekovská Breznica ;

   adr.: 966 52 Tekovská Breznica ; t.: 045/686 1154

 

Gierasimczuk  Adam  Cyril, ThLic.; * 25.12.1964 PL ; 21.05.1994 PL ; 

   pôs.: RKFÚ  Sása ;

   adr.: 962 62 Sása ; t.: 045/556 2565

  

Gierlak  Zbigniew, MS ; * 28.01.1968 Rzeszów-PL;  ord.: 10.06.1995 Debnica-PL ;

   pôs.: RKFÚ  Chrenovec-Brusno    

   adr.: 972 32 Chrenovec-Brusno, t.: 046/547 1293

 

Glazer-Opitz  Gerhard ; * 18.09.1970 Bratislava ; ord.: 19.06.1993 Bratislava

   pôs.: RKFÚ Kanianka ;

   adr.:  Lipová 43,  972 17 Kanianka ; t.: 046/540 0675 

 

Grega  Ľubomír ; * 20.04.1970 Lipany ; ord.: 18.06.1994 Banská Bystrica ;

   pôs.: Kňazský Seminár – Badín ;

   adr.: Banská 28, 976 32 Badín ; t.: 048/418 2602

 

Gregor  Marián, st. ; * 01.11.1956 Zlaté Moravce ; ord.: 04.12.1982 Bratislava;

   pôs.: RKFÚ Slovenské Pravno ;

   adr.: 038 22 Slovenské Pravno ; t.: 043/496 2191

 

Gregor  Marián, ml., Mgr. art. ; * 29.04.1979 Banská Bystrica ; ord.: 15.08.2003

   Banská Bystrica ; pôs.: RKFÚ Sielnica ;

   adr.: 962 31 Sielnica ; t.: 045/544 2420

 

Gyönöyr  Ladislav ; * 05.11.1976 ;  ord.: 23.06.2001 ;

   pôs.: RKFÚ  Plášťovce ;

   adr.: 935 82  Plášťovce,  t.: 036/749 4131

 

György  Ferenc ; * 21.09.1951 Čebovce ; ord.: 09.06.1974 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ Balog nad Ipľom

  adr.: 991 11 Balog nad Ipľom,  t.: 047/4885146 

 

Gyurász  Pavel ; * 1987 Balog nad Ipľom ; ord.: 15.06.2013 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Ipeľské Predmostie ;

    adr.: p. 991 10 Veľká Ves nad Ipľom ; t.: 047/488 8389 

 

Halgašík  Alojz ; * 19.09.1962 Čadca ; ord.: 18.06.1989

   pôs.: Čadca

   adr.:

 

Hanzen  Erik ; * 20.04.1984 Brezno ; ord.: 19.06.2010 Banská Bystrica

    pôs.:  RKFÚ  Želovce

   adr.: 991 06 Želovce,  t.: 047/483 1587 

 

Hasík  Radovan ; * 19.07.1981 Bratislava ; ord.: 20.06.2015 Banská Bystrica ;

    pôs.: RKFÚ Handlová ;

    adr.: Nám. baníkov 23/21 972 51 Handlová ; t.: 046/547 5047

 

Hlaváčik  Miroslav ; * 11.07.1964 Žiar nad Hronom ; ord.: 19.06.1993

   Kremnica ; pôs.: RKFÚ Horná Ves (PD) ;

   adr.: 972 48 Horná Ves ; t.: 046/549 2042 

 

Hlédik  Ladislav ; * 27.08.1967 ;  ord.: 15.06.1996 ; 

   pôs.: RKFÚ  Šahy ;

   adr.: Školská  7, 936 01 Šahy, 036/749 4785

 

Holbay  Marián ;  * 18.11.1956 trenčín ; ord.: 06.01.1991 Žiar nad Hronom ;

   pôs.: RKFÚ Zemianske Kostoľany ;

   adr.: 972 43 Zemianske Kostoľany ; t.: 046/5466405

 

Holbík  Ján ; * 09.06.1962 Banská Bystrica ; ord.: 26.08.1987 Zakopané – Pl ;

   pôs.: RKFÚ  Horná Ždaňa ;

   adr.: 966 04 Horná Ždaňa  ; t.: 045/676 6196 

 

Hrablay  Ján ; * 20.04.1964 Pohorelá ; ord. 19.06.1993 Bratislava ;

   pôs.: RV ;

   adr.:

 

Hraňo  Marek ; * 11.06.1981 Bojnice ; ord.: 18.06.2005 Banská Bystrica ;

  pôs.: RKFÚ Terany

   adr.: Terany,  962 68 Hontianske Tesáre ;  t.: 045/559 6487

 

Hríb  Ján, Sch P. ;  * 21.07.1972 Martin ; ord.: 13.06.1998 Nitra ;

   pôs.: DS – Piaristi Prievidza ;

   adr.: A. Hlinku 48, 971 01 Prievidza ; t.: 046/542 2006

 

Hricko  Dušan, OCD ; * 12.06.1981 Bojnice ; ord.: 19.05.2012 Kraków;

pôs.: DS - Banská Bystrica - Kalvária ;

adr.: Pod Urpínom 29, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 0907/747 464

 

Hudec  Ľubomír, Ing.; * 26.08.1956 Kremnica ; ord.: 14.09.1984 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ Turčianske Tepllice;

   adr.: 9. mája 1, 039 01 Turčianske Teplice; t.: 043/492 2880

 

Hudec  Peter ; * 14.04.1971 Partizánske ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: RKFÚ  Žarnovica ;

   adr.: 966 81  Žarnovice, t.: 045/ 681 3060 

 

Hurňanský  Bartolomej  Vladimír, OP ; * 29.09.1968 Levoča ; ord.: 13.06.2004;

  pôs.:  RKFÚ Zvolen-Západ ;

  adr.: Novozámocká 73, 960 01 Zvolen ; 045/524 0601

 

Husár  Martin ; * 1990  Levice ; ord.: 20.06.2015  Banská Bystrica     

    pôs.: RKFÚ  Banská Bystrica-Fončorda ; ;

    adr.: Internátna 14, 974 04 Banská Bystrica ; t.: 048/413 2815 ; 0905/475 304 ;

 

Hutár  Marek ; * 05.05.1978 Dunajská Streda ;  ord.: 15.06.2002 ;

   pôs.: RKFÚ Veľká Čalomija

   adr.: 991 09 Veľká Čalomija,  t.: 0904/843 915 

  

Hýrošš  Štefan ; * 29.07.1978 Bojnice ; ord.: 17.06.2006 Banská Bystrica ;

   pôs. RKFÚ Kláštor pod Znievom ;

   adr.: 038 43 Kláštor pod Znievom ; t.: 043/493 314

 

Chovanec  Marián, Mons., ThDr. ; * 16.09,1957  Trenčín ; ord. 17.06.1989  Nitra ;

   kons.: Nitra ;  pôs.: Bisk. úrad  Banská Bystrica

   adr.: Nám  SNP  19.  975 90  Banská Bystrica

 

Iskra  Ivan ; * 21.11.1967 Banská Bystrica ; ord.: 27.07.1996 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ  Nováky

   adr.: SNP  19, 972 71 Nováky,  t.: 046/546 1257 

 

Iskra  Marek, ThLic.; * 22.09.1973 Banská Bystrica ; ord.: 18.06.2005 Martin;

   pôs.: RKFÚ Priechod ;

   adr.: 976 11 Selce, Priechod ; t.: 048/418 9131 

 

Ivanič Peter ; 11.03.1971 Banská Štiavnica ; ord.: 18.06.2000

   pôs.: RKFÚ Slovenská Ľupča ;

   adr.: Jozefa Murgaša 1, 976 13 Slovenská Ľupča ; t.: 048/418 7357

 

Jáger  Ján ; * 05.02.1986 Lieskovec; ord.: 15.06.2013 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Hontianske Trsťany ;

   adr.: 935 86 Hontianske Trsťany 54,  t.: 036/ 632 3167 

 

Jakubička  Miloš; * 17.11.1957 Nitra ; ord.: 18.06.1981 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Bystričany ;

   adr.: 972 45 Bystričany ; t.: 046/549 3303  

 

Jakubík  Miloš; * 27.03.1955 Bánovce nad Bebravou ; ord.: 11.06.1979

   Bratislava ; pôs.: RKFÚ Badín ;

   adr.: Banská 26, 976 32 Badín ; t.: 048/418 2018

 

Jandura Peter; * 11.04.1980 Dolný Kubín ; ord.: 19.06.2004 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ  Bátovce ;

   adr.:  935 03 Bátovce ; t.: 036/381 0771

 

Janúch  Tibor, SDB ; * 07.06.1952 Jastrabá ; ord.: 06.01.1984 ;

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica - Nová Sásová ;

   adr.: Tatranská 38 A, 974 11 Banská Bystrica ; t.: 048/417 2509

 

Jányi  Tibor; * 19.09.1964 Martin ; ord.: 17.06.1989 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Horné Hámre ;

   adr.: 966 71 Horné Hámre ; t.: 045/681 2757 

 

Jaroš  Ivan ; * 30.01.1958 Turzovka ; ord.: 13.06.1982 Nitra ;

   pôs.: RKFÚ Hontianske Trsťany  (výp. duch.)

   adr.: Hontianske Moravce  1

 

Jókay  Lukáš ; * 25.08.1980 Šurany ;  ord.: 17.06.2006 ;

   pôs.: RKFÚ Olováry ;

   adr.: 991 22 Olováry ;  t.: 047/487 9198  

 

Juhaniak  Marián ; * 1990  Žiar nad. Hronom ; ord.: 18.06.2016 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Banská Bystrica - mesto ;

   adr.: Nám. Štefana Moysesa 1, 974 01 Banská Bystrica, t.: 048/412 4531

 

Jurčaga  Pavol ; 20.05.1982 Lipt. Mikuláš ; ord.: 17.06.2006 Spiš. Podhradie

   pôs.: Rádio Lumen

   adr.: 976 11 Selce ; t.: 048/418 1109 

                                                                                            

Jurčík  Ladislav; * 18.10.1965 Levoča ; ord.: 17.06.1989 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Kriváň ;

   adr.: 962 04  Kriváň ; t.: 045/546 9411 

 

Kadlec  Jaroslav; * 02.09.1966 Piešťany ; ord.: 29.06.1992 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ Sklabiná ;

   adr.: 991 05 Sklabiná 18, t.: 047/ 488 6236 

 

Kaniansky  Jozef ; * 17.11.1944 Hradec ; ord.: 23.06.1968 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ Zvolen (výp.duch.) ;

   adr.: Novozámocká  960 01 Zvolen ; t.: 0910 146 856

 

Karcagi  Andrej; * 31.03.1980 Bojnice ; ord.: 17.06.2006 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Veľké Uherce ;

   adr.: 958 41 Veľké Uherce  9,  t.: 038/748 6864

 

Karcol  Juraj ; * 1984 Partizánske ; ord.: 20.06.2009 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ  Uľanka - Špania Dolina

   adr.: Uľanská cesta  28, 974 01 Uľanka, t.: 048/419 8226

 

Kasan  Vladimír, OSB, ThLic. ; * 18.10.1961 Námestovo ; ord.: 16.06.1985

   Banská Bystrica ;  pôs.: Benediktíni, Sampor

   adr.: Kláštor Premenenia Pána, Sampor 50, 962 31 Sliač ; t.: 0903/982 470 ;

           0915/800 124

 

Klimant  Miroslav, ThLic. ; * 16.03.1973 Handlová ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: OZ Dobrý Pastier - Kláštor pod Znievom ;

   adr.: Gymnaziálna 162, 038  43  Kláštor pod Znievom ;  t.: 0907/ 599 956                              

Kmec  Jozef, SDB * 1985  Bardejov ; ord.:18.06.2011 Poprad ;

   pôs.: RKFÚ Partizánske-Šípok ;

   adr.: Šípková 324/1 Malé Uherce, 958 03 Partizánske 3 ; t.: 038/740 0933

 

Kňažek  Martin; * 30.03.1988  Badín; ord.: 15.06.2013 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Šahy ;

  adr.: Školská 7, 936 01 Šahy, t.: 036 749 4785  

 

Koppal  Branislav, M.A.,Mons., PhLic., Ing. ; * 07.06.1969 Martin ; ord.: 18.07.1998

   Zvolen ;  pôs.:  BÚ  Banská Bystrica

   adr.: Nám SNP  27, 974 01  Banská Bystrica                                       

 

Kosorín  Marek ;* 11.08.1955 Starý Tekov ; ord.: 01.11.1991

   pôs.: RKFÚ  Veľký Krtíš

   adr.: Škultétyho  42,  990 01 Veľký Krtíš,  t.: 047/483 1587

 

Kotras  Marek, Sch P. ; * 12.01.1978 Trenčín ; ord.: 15.06.2013

   pôs.: Duch. správa Prievidza-piaristi ;

   adr.: A. Hlinku 48, 971 01 Prievidza, t.: 046/ 542 2006

 

Kováč  Ladislav ; * 26.11.1980 Želiezovce ; ord.: 18.06.2005 ;

   pôs.: RKFÚ Opatovská Nová Ves

   adr.: 991 07 Opatovská Nová Ves,  t.:  0911/801 126

 

Kovaľ  Juraj, SDB; * 29.03.1980 Prešov ; ord.: 09.06.2007 ;

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica-Sásová;

   adr.: Tatranská  38 A, 974 11 Banská Bystrica, t.: 048/417 25 09

 

Kovaľ  Marcel, CSsR, ThLic. ; * 26.03.1977 Vranov n. Topľou ;  ord.: 29.06.2002 ;

   pôs.: RKFÚ  B. Bystrica-Radvaň

   adr.: Kalinčiakova  8, 974 05 Banská Bystrica, t.: 048/416 1553

 

Krajč  Marián; * 20.03.1977 Lučenec ; ord.: 22.06.2002 Krupina ;

   pôs.: RKFÚ  Sebedražie ;

   adr.: 972 05 Sebedražie ; t.: 046/548 7198

 

Krajčík  Ján, Mons. ; * 10.04.1964 Zvolen ; ord.: 24.05.1988 Siedlce – PL ;

   pôs.: Katedrála, Banská Bystrica ;

   adr.: Nám SNP 27, 974 01 Banská Bystrica ;t.: 048/415 2912

 

Kraus  Ján, ThLic ; * 20.10.1983 Banská Bystrica ; ord. 19.06.2010 Banská Bystrica

   pôs.: RKFÚ Levice-Rybníky ;

   adr.: Perecká 43, 934 05 Levice 5, t.: 036/631 6216

 

Kraus  Jozef; * 21.09.1968 Šurany ; ord.: 28.06.1997  Martin ;

   pôs.: RKFÚ Litava 1

   adr.: 962 44 Litava na Slovensku,  t.: 045/557 2168

 

Kraus  Viktor; * 12.01.1956 Kremnica ; ord.: 13.10.1990 Prievidza ;

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica - Belveder  ;

   adr.: Tibora Andrašovana  44, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 048/420 44088 ;

   0908 504 755 

 

Križan  Peter ; * 09.05.1970 Nitra ;  ord.: 14.06.1997

   pôs.: RKFÚ Vyhne ;

   adr.: 966 02 Vyhne ; t.: 045/677 2107 

 

Krnáč  František ; * 04.04.1970 Krupina ; ord.: 19.06.1993

   pôs.: RKFÚ Koš

   adr.: 972 41 Koš ; t.: 046/542 1954 

  

Kučera  Dominik ; * 1993 Zvolen (Kováčová) ; ord.: 16.06.2018 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Prievidza - mesto ;

   adr.: Mariánska  4, 971 01 Prievidza, t.: 046/542 2801, fara@farapd.sk;

    farapd@farapd.sk

 

Kuchárik  Roman; * 16.11.1967 Banská Bystrica ; ord.: 18.06.2000 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ Kováčová ;

   adr.: 965 35 Kováčová

 

Kukuča  Michal, OSB ; * 13.12.1981 Bratislava ;  ord.: 20.09.2014  Sampor ;

   pôs.: Dom sv. Benedikta, Sampor ;

   adr.: Kláštor Premenenia Pána, Sampor

 

Kuneš Ján, ThDr. PhD.; * 20.11.1974 Bojnice ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ  Žiar nad Hronom-Sedembolestnej P. Márii ;

   adr.: M. Chrásteka  2772/28, 965 01 Žiar nad Hronom ; t.: 045/672  6915

 

Kuneš  Jozef, ICDr., PhD.; * 25.06.1976 Bojnice ; ord.: 16.06.2001 Banská

   Bystrica ;  pôs.: BÚ  Banská Bystrica;

   adr.:  Nám SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

 

Kuník  Tomáš ; * 18.08.19984 Partizánske  ; ord.: 21.09.2008 Banská Bystrica

   pôs.:  RKFÚ Uľanka ;

   adr.: Uľanská cesta 28, 974 01 Uľanka, t.: 048/418 8226

 

Kuric  Miroslav, PhDr., Ing., Phd.; *  / ord.:

   pôs.: RKFÚ  Kremnica ;

   Štefánikovo nám  3/5 ; 967 01 Kremnica ; t.: 045/674 2423

 

Kvetan  Peter, CSsR ; * ; ord.: 18.06.2016 ;

   pôs.: RKFÚ  Banská Bystrica - Radvaň ;

   adr.: Kalinčiakova  8, 974 05 Banská Bystrica t.: 048/416 1553

 

Lajcha Michal ; * 1984 Trenčín ; ord.: 20.06.2009 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Kľak ;

   adr.: 966 77  Kľak,  t.: 045/686 6166     

 

Lojan  Pavol ;  * 31.07.1981  Martin ; ord.: 20.06.2015  Banská Bystrica ;

    pôs.: štúdiá - Rím ;

    adr.:

 

Lormus  Ján ; * 12.04.1968 Šahy ; ord.: 21.05.1994 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ  Vyškovce nad Ipľom    

   adr.: 935 77 Vyškovce nad Ipľom  134, t.: 036/748 3122

 

Lupták  Peter; * 29.10.1986 Zvolen ; ord. 09.06.2012 Banská Bystrica ;

   pôs.:  BÚ - Banská Bystrica ;

   adr.: Nám SNP 27 ; 974 01 Banská Bystrica, t.: 048/415 2912 

 

Mačura  Damián  Juraj, OP ;  * 30.12.1978  Brezno ;  ord.: 11.06.2005  Košice ;

   pôs.: RKFÚ  Zvolen-západ

   adr. : Novozámocká  73, 960 01 Zvolen

 

 Machaj  Štefan; * 29.09.1971 Handlová ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Tužina ;

   adr.: 972 14 Tužina ; t.: 046/544 4355         

 

Majda  Peter ; * 19.01.1967 Martin ;  ord.: 15.06.1991 Banská Bystrica ; 

   pôs. RKFÚ Turčiansky Michal ;

   adr.: SNP  153, 039 01 Turčiansky Michal, t.: 043/492 0571

 

Majerčák  Anton, OFM Cap.; * 15.03.1967 Lendak ; ord. 17.09.1994 Bratislava   

   pôs.: Hriňová – Raticov Vrch ;

   adr.: Raticov Vrch 1936, 962 05 Hriňová, t.: 045/549 7735

 

Mališ  Ján ;  12.09.1968 Levice ;  ord.: 13.06.1998

   pôs.: RKFÚ Pukanec

   adr.: Nám. mieru  16, 935 05 Pukanec,  t.: 036/639 3301

 

Mališ  Michal ; * 14.01.1987 Želiezovce ; ord.: 09.06.2012 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Janova Lehota ;

   adr.: 966 24 Janova Lehota, t.: 045/679  6162

 

Marcin  Ján; * 01.03.1954 Červenica ; ord.: 13.06.1982 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Lazany;

   adr.: 972 11 Lazany ; t.: 046/548 5300

 

Markoš  Dominik; * 04.10.1968 Žiar nad Hronom ; ord.: 29.06.1992 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ Sliač ;

   adr.: 962 31 Sliač,  t.: 045/544 2464 

                           

Markovič  Branislav, S.D. Lic; * 14.04.1980 Považská Bystrica ; ord.: 17.06.2006

   Banská Bystrica ;  pôs.: RKFÚ  Oslany ;

   adr.: Nám Slobody 583/20, 972 47 Oslany ; t.: 046/549 1118   

 

Markovič  Daniel ; * 21.03.1978 Považská Bystrica ; ord.: 13.08.2005 Banská

   Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Sebechleby

   adr.: 962 66 Sebechleby,  t.: 045/559 1706 

 

Martinka  Michal ; * 1993 Nová Baňa ; ord.: 16.06.2018 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Banská Štiavnica ;

   adr.: J. Palárika 7, 969 01 Banská Štiavnica, t.: 045/ 692 1856,

    banska.stiavnica@fara.sk

 

Martinkovič  Marek ; * 11.01.1975 Trenčín ; ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: duchovný - Vykupiteľky (SDR) ; ;

   adr.: 038 21 Vrícko 38 ; t.: 043/493 3154  

 

Marušák  Manes  Stanislav, OP ;  *  16.11.1978 Humenné ; ord..; 13.06.2004

   Košice ;  pôs.: UPC Zvolen

   adr.: Novozámocká  73, 960 01 Zvolen ; t.: 045/524 0601

 

Maslák  Vladimír; * 21.04.1968 Trstená ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: Kláštor pod Znievom - OZ Dobrý Pastier ;

   adr.: 038 43 Kláštor pod Znievom ; t.:  

 

Mašek  František ;* 24.02.1978 Zlaté Moravce ;  ord.: 15.06.2002 ;

   pôs.: RKFÚ Krškany ;

   adr.: 935 01 Krškany 251,  t.: 036/622 9168 

 

Matuševský  Egíd ;* 16.06.1964 Bardejov ;  ord.: 01.06.1990

   pôs.: RKFÚ Dolný Badín

   adr.: 962 51 Dolný Badín  22,  t.: 045/559 7153 

 

Mede  Karol ; * 05.03.1960 Šurany ; ord.: 15.06.1986 Bratislava ;

   pôs.: TT

   adr.:

 

Melich  Marek ; * 1987 Krupina ; ord.: 18.06.2016 Banská Bystrica

   pôs.: RKFÚ  Nová Baňa ;

   adr.: A. Kmeťa  16,  968 01 Nová Baňa, t.: 045/685 7011

 

Mesík  Dušan; * 04.08.1963 Banská Bystrica ; ord.: 27.07.1996 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ Čerín ;

   adr.:  974 01 Čerín; t.: 048/419 2052                                                        

 

Meško  Jozef, PhD., ThDr.; * 25.05.1948 Partizánske ; ord.: 19.06.1971

   Bratislava ;  pôs.: RKFÚ Opatovce nad Nitrou ;

   adr.: 972 02 Opatovce nad Nitrou  577 ; t.: 046/543 0791

 

Miernik  Stanislav  Tomász, OCD ; * 03.06.1970 Staporkow-PL ;

   ord.: 04.05.1996 Kraków ; pôs.: RKFÚ Staré Hory ;

   adr.: 976 02 Staré Hory ; t.: 048/419 9204 

 

Mihál  Martin ; *  1983 Bojnice ; ord.: 17.06.2017 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Partizánske - mesto ;

   adr.: Nám SNP 949/20, 958 01 Partizánske ; t.: 038/749 2033

 

Mhok  Jozef, CSsR ; * 05.01.1987 Prešov ;  ord.: 22.06.2013 ;

pôs.: RKFÚ Banská Bystrica-Radvaň ; 

adr.: Kalinčiakova 8, 974 05 Banská Bystrica-Radvaň, t.: 048/416 1553 

 

Michalovič  Pavel, ICLic. ;  * 08.08.1968 Bojnice ; ord.: 15.06.1991 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ Nitrianske Pravno.

   adr.: Hviezdoslavova 1111/2, 972 13  Nitrianske Pravno ; t.: 046/544 7443

 

Mikovíny  Lukáš, OFM Cap.: * 04.03.1981 Michalovce ; ord.: 14.06.2014 ;

    pôs.: DS. Kláštor sv. Jozefa ;

     adr.: 038 48 Turček ; t.: 0905/268 984 ; 0903/697 892

 

Miksai  Ivan; * 03.07.1973 Nová Baňa ; ord.: 19.06.2004 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Lovča ;

   adr.: Hronská 45, 966 21 Lovča ; t.: 045/673 5383 

 

Mikula  Jozef, Ing ; * 1976 Košice ; ord.: 09.06.2012 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Kremnica  ;

   adr.: Štefánikovo nám 3/5, 967 01 Kremnica, t.: 045/674 2423 

 

Milo  Maroš; * 28.05.1975 Bojnice ; ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Brehy ;

   adr.: 968 01 Brehy ; t.: 045/685/7335

 

Mišík  Peter, Mons. ; * 12.04.1959 Trečianske Teplice ; ord.: 13.06.1987

   Banská Bystrica ; pôs.: RKFÚ Nová Baňa ;

   adr.: A. Kmeťa 16, 968 01 Nová Baňa ; t.: 045/685 7011

 

Mlynárik  Marián; * 26.07.1972 Žiar nad Hronom ; ord.: 27.07.1996 Banská

   Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Dobrá Niva ;

   adr.: 962 61 Dobrá Niva ; t.: 045/538 2378

 

Mojžiš  Juraj; * 30.07.1975 Zvolen ; ord.: 18.06.2005 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Čekovce ;

   adr.:  962 42 Čekovce

 

Moravčík  Marek; * 01.02.1975 Banská Bystrica ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Očová ;

   adr.: Družstevná 8, 962 23 Očová ; t.: 0908/893 217

                                     

Nagy  Ján ; * 11.03.1957 Šahy;  ord.: 14.06.1981 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ  Horné Turovce + Vyškovce nad Ipľom ;

   adr.: 935 81 Horné Turovce  4 ; t.: 036/749 8045 

 

Naňo  Peter, SDB ; *  ; ord.: 13.06.2009  ;

   pôs.: RKFÚ - Partizánske - Šípok ;

   adr.: Šípková 324/1, Malé Uherce, 958 03 Partizánske 3, t.: 038/740 0933

 

Nepšinský  Vojtech, PhD., Mons., doc., ThDr.: * 19.10.1950 Pohronská Polhora ;

   ord.: 09.06.1974 Bratislava ;pôs. RKFÚ Zvolen – mesto ;

   adr.: Nám. SNP 68/40,  960 01  Zvolen ; t.: 045/533 2122

 

Noga  Pavol, CM ; * 30.12.1973 Žilina ; ord.: 18.06.2000 Bratislava ;

   pôs.: Duch správa  Kostola sv. Alžbety Banská Bystrica ;

   adr.: Hurbanova 7, 974 01 banská Bystrica ; t.: 048/415 3094

 

Noga  Stanislav; * 03.03.1960 Zvolen ; ord.: 17.06.1995 Martin ;

   pôs.: RKFÚ  Piteľová ;

   adr.: 962 11 Piteľová  84 ;  t.: 045/677 5219 

  

Novák  Jozef ; * 17.01.1980 Želiezovce ; ord.: 12.06.2004 ;

   pôs.: RKFÚ Čebovce

   adr.: 991 25 Čebovce,  t.: 047/488 2148 

 

Oko  Czeslaw, MS ; * 19.04.1966 Dzikowec (Pl);  ord.: 16.05.1992 Debowiec (Pl) ;  pôs.: RKFÚ  Chrenovec-Brusno ;

   adr.: 972 32 Chrenovec-Brusno, 046/ 547 12 93

 

Ondrík  Peter ; *  28.08.198  Martin ;  ord.: 19.06.2010  Banská Bystrica

   pôs.: RKFÚ Bušince  ;

   adr.: Ipeľská 31, 981 22  Bušince ; t.: 047/489 2302 

                                                      

Ondruš  Juraj ; * 1986 Banská Bystrica ; ord.: 17.06.2017 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Detva ;

   adr.: Partizánska 64, 962 12 Detva ; t.: 045/545 5243

 

Paluch  Michal, Sch P.  ; * 20.04.1986 Nitra ; ord.: 14.06.2014 ;

    pôs.: DS - Piaristi, Prievidza ;

    A. Hlinku 48, 971 01 Prievidza ; t.: 046/542 2006

 

Parák  Jozef ; * 12.03.1971 Gelnica ;  ord.: 21.05.1994

   pôs.: RKFÚ Vinica

   adr.: 991 28 Vinica ,  t.: 047/489 1290 

 

Pastierčin  Milan, OFM Cap. ; *  / ord.: 09.04.2005 ;

   pôs.: DS - Rád menších bratov kapucínov - Kremnické Bane ;

   adr.: Horný Turček  319, Kremnické Bane, 976  01 Kremnica, t.: 0903 697 892

 

Páleník  Vladimír; * 11.01.1977 Žiar nad Hronom ; ord.: 21.06.2003 Banská

   Bystrica ; pôs.: RKFÚ Socovce ;

   adr.: 038 43 ; t.: 0907/599 956                          

 

Párničan  Pavol, PhD. ; * 11.12.1952 Bzovská Lehôtka ; ord.: 17.06.1984

   Banská Bystrica ; pôs.: RKFÚ Bzovík

   adr.: 962 41 Bzovík  197,  t.: 045/552 4164 

 

Pečarka  Martin ; * 14.02.1975 Stará Ľubovňa ; ord.: 20.06.2015  Banská Bystrica ;

    pôs.: DS FN - F. D. Roosevelta - Banská Bystrica ;

     adr.: Nám Ludvika Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica ; t.: 048/441 3806 ;

     0915/996 851 

 

Pecha  Jaroslav, Mons., Th. D. ; * 20.12.1940 Unín ; ord.: 23.06.1963

   Bratislava ; pôs.: RKFÚ Banská Bystrica – mesto ;

  adr.: Nám. Š. Moysesa 1, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 048/412 4531

 

Petrík  Jozef; * 09.12.1975 Banská Bystrica ; ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Tajov ;

   adr.: 976 34 Tajov ; t.: 048/419 7231 

 

Piešťanský  Bohumil, SDB ; * 23.02.1971 Levice ; ord.: 14.06.2003

   pôs.: RKFÚ Partizánske-Šípok ;

   adr.: Šípková 324/1, malé Uherce, 958 03 Partizánske  3, t.: 038/740 0933

 

Pikala  Miloš ; * 13.10.1970 Liptovský Mikuláš ; ord.: 26.11.1994

   pôs.: RKFÚ Turčiansky Peter ;

  adr.:  038 41 Turčiansky Peter ;   t.: 043/492 0571 

 

Pilát  Miroslav; * 10.04.1970 Partizánske ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Prochot ;

   adr.: 966 04 Prochot ; t.: 045/6774143                      

 

Poláček  Jozef; * 01.11.1970 Martin ; ord.: 27.07.1996 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Čereňany ;

   adr.: 972 46 Čereňany ; t.: 046/5495170 

 

Polák  Vladimír, OFM Cap.: * 18.08.1967 Trstená ; ord.: 30.08.2008 Žilina ;

   pôs.: DS  kapucíni ;

   adr.: Raticov Vrch  1936, 962 05 Hriňová,  t.: 045/549 7735

 

Poliak  Jozef; * 12.09.1978 Krupina ; ord.: 18.06.2005 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Žemberovce

   adr.: Mjr. Gondu 161,  935 02 Žemberovce,   t.: 036/638 8134                                                                                       

Porubský  Andrej ; * 30.07.1984 Trnava ; ord.: 21.09.2008  Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ  Rudno nad Hronom ;

   adr.: 966 51 Rudno nad Hronom,  ; t.: 045/685  7158 ;

 

Prieboj  Pavol; * 15.05.1973 Trstená ; ord.: 21.06.2003 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Mošovce ;

   adr.: ul. J. Kollára 28, 038 21 Mošovce ; t.: 0910 842 282

 

Privitzer  Peter ; * 02.02.1978 Žiar nad Hronom ; ord.: 18.06.2005 Martin ;

   pôs.:  RKFÚ Hontianske Nemce ;

   adr.:  962 65 Hontianke Nemce 2,  t.: 045/559 1135

 

Prochác  Peter ; * 19.08.1954 Bratislava; ord.: 10.06.1979 Bratislava;

   pôs.: pastoračná služba - Linz - Rakúsko;

   adr.:

 

Puchala  Ján; * 11.01.1950 Ordzovany ; ord.: 05.11.1982 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ Veľké Pole ;

   adr.: 966 74 Veľké Pole ; t.: 045/689 5203

  

Repa  Peter, ThLic.; * 28.02.1976  Trenčín ;  ord.: 18.06.2005  Martin ;

   pôs.: RKFÚ Handlová

   adr.: Nám. baníkov 23/21, 972 51 Handlová ; t.: 046/547 5047

  

Repiský  Peter; * 07.08.1981 Nová Baňa ; ord.: 13.08.2005 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Detvianska Huta ;

   adr.: 962 06 Detvianska Huta ; t.: 045/537 6326

 

Repko  Jozef, PhD., ThDr. ; * 24.04.1966 Prešov ; ord.: 17.06.1989 Banská Bystrica ;

   pôs.: Badín, Kňazský seminár ;

   adr.: Banská 28, 976 32 Badín ; t.: 048/418 2602 ; 418 2243 ; 418 2242

 

Rončák  Dušan; * 20.02.1981 ; Banská Bystrica-mesto; ord.: 15.06.2013 Banská

   Bystrica ;   pôs.: RKFÚ Vrbovka  ;

   adr.: Hlavná 105, ,991 31 Vrbovka, t.: 047/448 1257

               

Sabol   Ľuboš, ICLic.; * 14.02.1964 Petrovany ; ord.: 13.06.1987 Banská

   Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Detva ;

   adr.: 962 11 Detva ; t.: 045/545 5243

 

Sabol  Marek; * 17.02.1976 Prešov ; ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Veľká Lehôtka ;

   adr.: 971 01 Veľká Lehôtka ; t.: 046/548 3213

 

Salík  Ján ; * 08.06.1952 Pušovce ; ord.: 21.05.1994

   pôs.: RKFÚ Malé Kršteňany 

   adr.: 955 01 Malé Kršteňany,  t.: 038/748 5259

 

Sebíň  Martin; * 15.03.1963 Detva ; ord.: 13.06.1987 Banská Bystrica ;

   pôs.: Misie - Kirkizsko  ;

   adr.: 

 

Sekereš  Peter, ThLic. ; * 10.08.1982 ;  Detva ; ord.: 20.06.2009 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Dudince ;

   adr.: Kúpeľná  585, 962 71 Dudince, t.: 045/558 3267

 

Slašťan  Michal, Ing. ; * 09.10.1967 Žiar nad Hronom ; ord.: 20.06.1998

   Banská Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Lutila + Janova Lehota ;

   adr.: 966 22 Lutila ; t.: 045/673 9228

 

Slavkovský  Jozef ; * 1993 Banská Bystrica ; ord.: 16.06.2018 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Žarnovica ;

   adr.: Slobody 1, 966 81 Žarnovica, t.: 045/681 3060, zarnovica@fara.sk

 

Slavkovský  Reginald  Adrián, PhD, RNDR, OP ; * 13.06.1963 Košice  ; ord.:

06.07.1996;  pôs. KRFÚ Zvolen-Západ ;

adr.: Novozámocká  73, 960 01 Zvolen - Západ; t.: 045/524 0601 ; 

 

Sliačan  Miroslav ; * 02.05.1979 Martin ; ord.:21.06.2003 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Lovčica-Trubín

   adr. 966 23 Lovčica-Trubín, T.: 045/ 679 0134 ;

  

Slobodník  Peter, CSsR ; * 13.08.1971 Kežmarok  ; ord.: 20.061998 ;

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica - Radvaň

   adr.: Kalinčiakova 8, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 048/416 1553

 

Slovák  Vladimír, ThLic.: * 07.10.1964 Zvolen ; ord.: 18.06.1988 Banská

   Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Prievidz- mesto ;

   adr.: Mariánska 4, 971 01 Prievidza, t.: 043/ 542 28 01  ;

 

Sobôtka  Ľudovít, Ing. ; * 08.06.1970 Nová Baňa ;  ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica-Stará Sásová ;

   adr.: Na Tále 10, 974 11  Banská Bystrica, t.: 048/417 3697 ;              

                           

Spišiak  Miroslav; * 23.05.1980 Detva ; ord.: 19.06.2004 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ  Podkonice ; 

   adr.: 976 41  Podkonice; t.: 048/419 3263 ; 

 

Spišiak  Ondrej; * 01.01.1966 Trstená ; ord.: 19.06.1999 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Jastrabá

   adr.: 966 32 Jastrabá  1; t.: 045/679 3180

 

Staroštík  Peter; * 31.07.1977 Banská Bystrica ; ord.: 04.07.2001 Banská

   Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Banská Bystrica - Fončorda ;

   adr.: Internátna 14, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 048/413 2815 

 

Straka  Libor; * 20.05.1974 Partizánske ; ord.: 11.06.1999 Partizánske ;

   pôs.: RKFÚ Prievidza-Zapotôčky ;

   adr.: Fándlyho 4, 971 01 Prievidza  ; t.: 046/518 6129

 

Strapko  Jozef; * 15.03.1962 Detva ; ord.: 17.06.1986 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Žarnovica  (Hodruša-Hámre)

   adr.: 966 81 Žarnovica,

 

Strečok  Ján ;*   ord. : 19.06.2010 Banská Bystrica

   pôs.: RKFÚ Tŕnie ;

   adr.: 962 34 Tŕnie ; t.: 045/539 7126

 

Svrček  Ernest ; *  10.05.1970 B. Bystrica ;  ord. 14.06.2008 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Podhorie ;

   adr.: 969 82, Podhorie 87, t.: 0949/284 248  

 

Šadlák  Dušan ; *   ;  ord.: 23.06.2001 ;

   pôs.: OZ Dobrý Pastier - Kláštor pod Znievom ;

   adr.: 038 43 Kláštor pod Znievom; t.:

 

Šimunek  Vladimír ; * 10.05.1973 Nové Zámky ; ord.: 15.06.2002

   pôs.: RKFÚ  Hronské Kosihy

   adr.: 935 27 Hronské Kosihy 150, t.: 0911/811 315

                          

Škvarka  Blažej, OSB ; * 29.12.1996 Nová Baňa ; ord.: 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: Benediktíni – Sampor;

   adr.:  Dom sv. Benedikta, Sampor

           

Šmidriak  Ondrej, PhD., ThDr.; * 01.09.1969 Zvolen ; ord.: 04.09.1993 Staré Hory;

   pôs.: O. z. Dobrý Pastier - Bzovík ;  ;

   adr.:  Ambošov Laz, 962 41 Bzovík ; 

      

Špalek  Jozef, SDB ; * 01.05.1972 Žilina ; ord.: 16.06.2001 ;

    pôs.: RKFÚ Banská Bystrica - Sásová ;

    adr.: Tatranská 38 A, 974 11 Banská Bystrica ; t.: 048/417 2509

 

Špánik  Patrik ; * 1991 Krupina (Sebechleby) ; ord.: 16.06.2018 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Levice-mesto ;

   adr.: Sv. Michala 43, 934 01 Levice, t.: 036/631 2250, faralevice@stonline.sk

 

Štang  Vladimír; * 20.06.1956 Levoča ; ord.: 15.06.1991 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Santovka ;

   adr.: 935 87 Santovka ; t.: 036/639 9146

 

Štefanka  Pavol; * 18.03.1975 Žiar nad Hronom ; ord.: 21.06.2003 Banská

   Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Hliník nad Hronom ;

   adr.: 966 01 Hliník nad Hronom ; t.: 045/676 1441

 

Štefina  Tomáš ; * 05.06.1981 Partizánske ; ord. :18.06.2011 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Banská  Belá  ;

   adr.: J. Palárika  7, 969 01 Banská Štiavnica ; t.: 045/692 2238 

 

Števkov  Ján, OCD ; *  ;  ord.:  15.10.2016 Kraków ;   

   pôs.: RKFÚ  Staré Hory ;

   adr.: 976 02 Staré Hory ; t.: 048/419 9204

 

Štofej  Ivo, Ing., SDB ; * 13.05.1976 Humenné ; ord.: 14.06.2003

   pôs.: RKFÚ Banská Bystrica-Sásová ;

   adr.: Tatranská 38 A, 974 11 Banská Bystrica , t.: 048/ 417 25 09

 

Štrba  Blažej,  S.S.D.. ; * 02.02.1971 Nová Baňa ; ord.: 04.01.1997 Banská

   Bystrica ;  pôs.: Kňazský seminár, Badín ;

   adr.: Banská 28, 976 32 Badín ; t.: 048/418 2208

 

Štrba  František, OSB ; * 22.12.1954 Nová Baňa ; 28.06.1997 Martin ;

   pôs.: Benediktíni – Sampor ;

   adr.: Dom sv. Benedikta, Sampor

 

Štrba  Jozef, Mons., ThLic. ; * 22.08.1967 Martin ; ord.: 18.06.1994 Banská Bystrica ;

   pôs.: FÚ  Nevoľné

   adr.: 967 01 Nevoľné  71; t.: 045/675 6180

 

Šulík  Matej Juraj, OP ; *  ; ord.:

   pôs.: RKFÚ Zvolen-Západ ;

   adr.: Novozámocká 73, 960 01 Zvolen ; t.: 045/549 7565 ; 0903/982 348

 

Timko  Jozef, OFM Cap, ThLic. ; *  ; ord.: ;

   pôs.: DS Rád menších bratov kapucínov - Hriňová-Raticov Vrch ;

   adr.: Kláštor kapucínov, Raticov Vrch 1936, 962 05 Hriňová, t.: 0904/553 775 ;

   0903/647 233

 

Tkáč  Peter; * 13.11.1969 Detva ; ord.: 04.01.1997 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Kamenec pod Vtáčnikom ;

   adr.: 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom ; t.: 046/546 5603

 

Tomaga  Milan ; * 23.08.1985 Nová Baňa ; ord. 2008.2011 Nová Baňa ;

   pôs.: RKFÚ Prievidza-Zapotôčky  ;

   adr.: Fándlyho 4, 971 01 Prievidza-Zapotôčky, t.: 046/518 6120

 

Tóth  Peter ; * 12.06.1981 Levice ; ord.: 09.06.2012 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Hokovce ;

   adr.: 935 85  Hokovce ,  t.: 036/749 1022

 

Trizuliak  Matej, MS ; * 09.01.1983 Považská Bystrica ; ord.: 20.05.2011 ;

   pôs.: RKFÚ  Chrenovec-Brusno ;

   adr.: 972 32 Chrenovec-Brusno, t.: 046/ 547 12 93

 

Tužinský  Vít; * 02.04.1959 Nová Baňa ; ord.: 12.06.1983 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Sklené Teplice ;

   adr.: 966 03 Sklené Teplice ; t.: 045/677 1055

 

Tyrol  Šimon  Ján, OP ;  * 27.05.1969 Námestovo ; ord.: 14.06.2001 Košice

   RKFÚ - Zvolen-Západ ;

   adr.: Novozámocká  73, 960 01 Zvolen, t.: 045/524 0601

 

Uhrík  Martin, Mgr. art. ; * 20.08.1977 Banská Bystrica ; ord.: 20.06.2009 Banská

    Bystrica ;  pôs.: RKFÚ Medzibrod  ;

     adr.:  976 96 Medzibrod ,  t.: 048/418 4373

 

Uram  Jozef, PhD., PhDr.; * 13.09.1973 Liptovský Mikuláš ; ord.: 19.06.1999

   Martin ; pôs.: RKFÚ Budča ;

   adr.: 962 33 Budča ; t.: 045/539 11 35

 

Uram  Marián ; * 1982 Brezno (Michalová) ; ord.: 16.06.2018 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ Zvolen-mesto ;

   adr.: Nám SNP 68/40, 960 01 Zvolen, t.: 045/533 2122, zv.mesto@fara.sk

 

  Urban  Marek ; * 09.10.1972 Trstená ; ord.: 23.06.21.06.1997 Bratislava ;

   pôs.: Klarisky – Kapucínky Kopernica ;

   adr.: Kopernica

 

Václav  Emil ; * 02.05.1966 Šurany ; ord.: 15.06.1991

    pôs.: RKFÚ Čajkov

   adr.: 935 24 Čajkov  26,  t.: 0911/659 334

 

Václavík  Vladimír ; * 28.03.1987 Veľký Krtíš ; ord.: 09.06.2012 Banská Bystrica ;

   pôs.: štúdiá Rím ;

   adr.:

 

Válka  Michal ; * 06.08.1983 Banská Bystrica ; ord.: 18.06.2016 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Krupina

   adr.: Bočkayho  8, 963 01 Krupina, t.: 045/552 1188

 

Vaľko  Miroslav, CM ; *  / o.: 17.06.2018 Bratislava ; 

   pôs.: DS Kostola sv. Alžbety - Banská Bystrica ;

   Hurbanova 7, 974 01 Banská Bystrica, t.: 048/415 3094 ;

 

Veverka  František ; * 01.10.1987 Brezno ;  ord. 21.06.2014 Banská Bystrica;

   pôs.: RKFÚ  Detva ;

   adr.: Partizánska 64,  962 12 Detva ; t.: 045/545 5243 ;

 

Veverka  Marek, PaedDr.; * 26.03.1979 Brezno ; ord.: 18.06.2005 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Brusno ; 

   adr.: 976 62 Brusno 398,  t.: 048/419 4422

 

Vician  Peter, OFM Cap. * 07.02.1973 Nová Baňa ; ord. 08.06.2013 ;

   pôs.: Kláštor sv. Jozefa - kremnické Bane ;

   adr. 038 48 Turček

 

Viglaš  Ján, ThLic. ; * 14.03.1970 Piešťany ; ord.: 31.07.1999 Banská Bystrica;

   pôs.: Kňazský seminár, Badín ;

   adr.: Banská 28, 976 32 Badín ; t.: 048/418 2208

 

Viktorín  Miloš, OCD ; * 14.12.1970  Bánovce n. Bebravou ; ord.: 05.2003 Kraków ;

   pôs.: RKFÚ  Staré Hory

   adr.:  976 02  Staré  Hory ; t.: 048/419 9204

 

Vilhan  Pavel, SSDr.; * 02.11.1974 Detva ; ord.: 31.07.1999 Banská Bystrica ;

   pôs.: Kňazský seminár  Badín

   adr.: Banská  28, 976 32 Badín ; t.: 048/418 2602

         

Vlček  Vladimír ; * 12.01.1958 Podbrezová ; ord.: 21.06.2003 Banská Bystrica;

   pôs.: RKFÚ Štiavnické Bane

   adr.: 969 81  Štiavnické Bane,  t.: 045/692 9100

 

Vlčko  Viliam ; * 17.11.1954 Prievidza ;  ord.: 19.06.2010 Banská Bystrica ;

   pôs.:  RKFÚ  Levice-mesto, výpom. ;

   adr.: Sv. Michala 43, 934 01 Levice ,  t.: 036/631 2250

 

Volek  Peter, prof., Dr. phil. fac. theol.; * 17.08.1964 Bojnice ; ord.: 18.06.1988

   Banská Bystrica ;  pôs.: Kat. Univerzita – Ružomberok ;

   adr.: 034 01 Ružomberok

                                                                                                       

Vozár  Karol; * 03.10.1974 Nová Baňa ; ord.: 18.06.2000 Martin ;

   pôs.: RKFÚ Zvolen – Sekier ;

   adr.: Nám. Sv. Cyrila a Metoda, 960 01 Zvolen – Sekier ; t.: 045/536 3022

 

Vychlopeň Peter ; * 20.05.1965 Myjava ; ord.: 09.10.1989 Bratislava ;

   pôs.: RKFÚ  Hrušov

   adr.: Svätoplukovo nám. 3,  991 42 Hrušov,  t.: 047/488 0136

 

Wojnowski  Pawel  Stefan, OCD ;  * 19.05.1982 Choszcno (PL) ; ord.:

   17.05.2008 Krakow ; pôs.: DS Banská Bystrica - Kalvária ;

   adr.:  Pod Urpínom  29, 974 01 Banská Bystrica ; t.: 048/414 7977

 

Zajac  Ladislav; * 02.06.1974 Partizánske ; ord.: 11.06.1999 Partizánske ;

   pôs.: RKFÚ RKFÚ Senohrad

   adr.: 962 42 Senohrad ,  t.: 045/559 5142

 

Zoltánfi  Zdeněk  Jozef ; * 23.05.1966 Bojnice ; ord.: 20.06.2009 Banská Bystrica ;

   pôs.: RKFÚ  Horná Ves  (ZH)

   adr.: Horná Ves

 

Žilák  Lukáš  Milan, OP ;  * 28.12.1976 Námestovo ; ord.: 13.06.2004 Košice

   pôs.: RKFÚ - Zvolen-Západ ;

   adr.: Novozámocká  73, 960 01 Zvolen, t.: 045/524 0601

 

Žilka  Damián, OSB ; * 09.11.1963 Žilina ; ord.: 13.06.1987 Banská Bystrica ;

   pôs.: Benediktíni, Sampor ;

   adr.: Dom sv. Benedikta, Sampor ;

 

Žilka  Róbert, OFM Cap ; * 03.12.1972 Brezno ; ord.: 18.06.2000 ;

   pôs.: RKFÚ Poniky ;

   adr.: 976 33  Poniky  119 ; t.: 048/419 3263 ;

 

 

 

 

KŇAZI  NA  ODPOČINKU

 

Čabák  Martin ; * 29.06.1937 Piteľová ; ord. 26.06.1960 Bratislava ;

   pôs.: n.o. Banská Bystriuca - Fončorda

   adr.: Spojová 10/11, 974 04 Banská Bystrica

 

Čeman  Jozef ; * 30.10.1921 Tuhár ; ord.: 30.05.1948 Banská Bystrica ;

       pôs.: Charitný dom – Vrícko ;

       adr.: Charitný dom – Satmárky, 038 31 Vrícko

  

Divéky  Kazimír, Ing.; * 01.09.1942 Diviaky n. Nitricou ; ord. 20.06.1998 Banská

       Bystrica ;

        pôs.: n.o. Banská Bystrica - Fončorda

        adr.

 

Fritz  Anton ; * 13.02.1932 Prešov ; ord.: 17.06.1972 Bratislava ;

       pôs.: n. o. Spišská Nová Ves ;

       adr. Dubová 11/3, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Grešša  Stanislav ; * 06.05.1938 Radimov ; ord.: 01.07.1962 Bratislava ;

       pôs.:  Partizánske

       adr.:  Nám SNP 949/20, 958 01 Partizánske ; 

 

Havlík  František ; * 21.07.1953 Prešov ; ord.: 18.06.1994 Banská Bystrica ;

   pôs.:

   adr.:

          

Hegedus  Gašpar ; * 14.07.1942 Dulovce ; o.: 14.02.1965 Bratislava ;

   pôs.: 969 72 Svatý  Anton ;

   adr.:

 

Horváth  Károly ; * 02.03.1931 Nové Zámky ; ord.: 30.08.1953 Bratislava

       pôs.:  n.o. Nové Zámky

        adr.:  Boženy Nemcovej,  940 75 Nové Zámky

 

Hrubý  Ignác ; * 18.01.1940 Nesluša ; ord..: 17.06.1972 Bratislava ;

       pôs.: n. o. Krušetnica ;

       adr.: 029 54 Krušetnica 126

 

Jurga  Jozef ; * 29.03.1936 Olešná ; ord.: 25.06.1961 Bratislava ;

   adr.: DS Nemocnica -Partizánske 3 - Šimonovany

 

Kamenský  Ján ; * 13.06.1938 Detvianska Huta ; ord.: 10.06.1973

      Bratislava ; pôs.: sestry sv. Vincenta de Paul,  Belušské Slatiny ;

      adr.:  018 61 Belušské Slatiny

 

Kocian  Václav, Ing.; * 03.12.1938 Sečovce ; ord.: 21.07.1969 Turín-

      Taliansko; pôs.: no. Zvolen ;

      adr.: J. C. Hronského 17, 960 01 Zvolen ; t.: 045/6416    

                                             

Kollár  Pavol, PhD., ThDr., HeLic.; * 05.03.1953 Partizánske ;ord.: 06.06.1976

   Bratislva ;

   pôs. Ludanice - výpom.

   adr.: 956 11 Ludanice, Nám. Najsv. Trojice 23/2

 

Koryťák  Igor ; * 15.05.1954 Martin ; ord.: 12.06.1977 Bratislava ;

   pôs.: no Žarnovica

   adr.: RKFÚ 966 81 Žarnovica

 

Koštialik  Viktor; * 20.11.1941 Trenčín ; ord.: 28.06.1964 Bratislava ;

       pôs. n. o. Bučany pri Trnave

       adr.: 919 29 Bučany pri Trnave

 

Kurilla  Viliam, Ing., Mons.; * 31.01.1940 Zuberec; ord.: 20.06.1971 Bratislava ;

   pôs.: no 

   adr.:

 

Mojžiš  Martin, PaeDr. ; * 23.04.1950 Kráľová ; ord.: 09.06.1973 Bratislava ;

       pôs.: n. o. Liptovská Osada

       adr.: 034 73  Liptovská Osada

 

Nociar  Jozef ; * 13.03.1947 Detvianska Huta ; ord.: 19.06.1971 Bratislava ;

       pôs.: n. o. Sliač

      adr.: ČSA 32, 962 31 Sliač

 

Oliš  Rudolf ; * 30.07.1951 Dolná Suča ; ord.: 10,06.1979 Bratislava ;

   pos.: n.o. Handlová;

   adr.:

 

Paulík Jaroslav; * 24.02.1962 Kremnica ; ord.: 19.06.1993 Kremnica ;

       pôs.: no. Dolná Ves ;

       adr.: 967 01 Dolná Ves ;

 

Púchy  Arnold ; * 24.01.1944 Banská Bystrica ; ord. 09.06.1974 Bratislava ;

   pôs.: duch. sestier Vrbové

   adr.: Kláštor sv. Pia XI., Jantauscha 666/13, 922 03 Vrbové ; t.: 033/779 2437

 

Sojka  Anton; * 30.08.1939 Makov ; ord.: 23.06.1968 Bratislava ;

       pôs.: no. Makov ;

       adr.: 023 56 Makov 134

 

Surový  Vojtech, SDB, Ing.; * 04.09.1938 Boleráz ; ord.: 21.10.1973 Bratislava ;

  adr.: Šípková 324/1, Malé Uherce, 958 03 Partizánske 3

 

Šišulák  Imrich, Mons., ThLic. ; * 28.04.1951 Bratislava ; ord.: 08.06.1974 Bratislava ;

   pôs.: výp. duch. Štiavnické Bane - Vysoká

   968 81 Štiavnické Bane 68/2

 

Urbán  Ferenc ; *19.01.1965 Pôtor-Slatinka ; ord.: 24.09.1994 Trnava

       pôs.:  n.o.  Nenince ;

       adr.: Kostolná  28/10, 991 26 Nenince

 

Weiss  Alojz ; * 28.03.1946 Veľká Franková ; ord.: 07.09.1984 Bratislava ;

       pôs.: n.o. Poprad-Veľká ;

       adr.: Scherffelova 32, 058 01 Poprad-Veľká

 

 

 

  

TOPlist